USVOJEN IZVEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA ZA KUPOVINU CRKVE

Crkveni odbor je na svom sastanku 30. avgusta 2015. god. usvojio Izveštaj o utrošku sredstava prikupljenih za kupovinu i otplatu crkve na dan 30. juna. Istovremeno je usvojen i Izveštaj o redovnoj i vanrednoj otplati hrama.

Odlukom CO parohije, navedeni izveštaji se daje na uvid parohijanima putem web sajta parohije, kao i na oglasnoj tabli u hramu. Izveštaj možete videti ovde.

Kreće nastava srpskog jezika

đNastava srpskog jezika za decu i mlade uzrasta od 5 - 17 godina počinje u subotu 29. avgusta u 16 časova.

Za upis deteta potrebno je ispuniti Upisni list koji možete preuzeti ovde i koji je potrebno predati prvi dan škole. Od pribora je potrebno da deca imaju pernicu i svesku za pisanje, kao i užinu.

Beseda Svetog vladike Nikolaja na Vidovdan

Duša moja ispunjena je velikim uzbuđenjem na ovome mestu i u ovaj dan kada izlazim pred vas da iskažem ono što se rečima iskazati ne može.

Kad me je kao dete vodila moja majka crkvi, pa kad bi se s brda ugledala crkva, opominjala me majka da ćutim: „Pred svetinjom treba ćutati!“ A ova carska crkva i ovaj veliki dan tako su uzvišene svetinje pred licem Boga i naroda, da je zaista pobožno ćutanje veća uteha duši od svake reči. No pozvat da govorim, i ne smejući izneveriti vaše očekivanje, ja se molim Bogu da moj govor bude koliko toliko na utehu i radost svima koji me slušate.

Opširnije...

Elektronska prijava za plaćanje parohijala

betalingsservice125x83

Podrži rad Srpske Pravoslavne Crkve u Danskoj. Prijavi se ovde za automatsko plaćanje parohijala putem BS-a. Pokazali smo da slogom možemo mnogo više. Preko 200 porodica i pojedinaca svojom mesečnom uplatom parohijala podržavaju rad parohije i redovnu otplatu crkve. DA LI SI I TI MEDjU NjIMA? Čuvajmo svoju veru i običaje, čuvajmo svoje ime, svoj jezik i crkvu. 

Ekonomija naše parohije se zasniva isključivo na prilozima parohijana i prijatelja. Ako do sada niste bili redovan član naše parohije, pozivamo Vas da to od sada budete i time podržite rad Srpske Pravoslavne Crkve u Kraljevini Danskoj. Omogućili smo Vam da se sada i elektronskim putem prijavite, a za ostalo ćemo se mi pobrinuti. 

Samo zajedno i složno možemo otplatiti naš nedavno kupljeni hram, biti od pomoći jedni drugima, ne samo u radosti nego i u nevolji ali i ostaviti nešto našim pokoljenjima.

Opširnije...

GODIŠNjI IZVJEŠTAJ (2014.god.)

logoWEB 100U protekloj godini desilo se mnogo toga i nakon toliko godina blagosloveni smo od Gospoda i Svetoga Georgija sa sopstvenom crkvom. San naroda koji ovdje prebiva više od 4 decenije je postao java. No ostvarenje ovog sna sa sobom jedonijelo i niz odgovornosti na koje smo adekvatno znali odgovoriti i gdje je bilo moguće i stvoriti mogućnosti za dalje razvijanje naše zajednice.

Od protekle godišnje skupštine radili smo kako na unutrašnjosti crkve, tako i na njenom eksterijeru i bašti koja je okružuje. 

Opširnije...

PEDESETNICA

duhoviDUHOVI, Trojica, Silazak Svetog Duha na Apostole, praznik koji predstavlja rođendan hrišćanske Crkve; a praznuje se 50. dan posle hrišćanske Pashe (Vaskrsa), pa se zove i Pedesetnica (grč. Πεντηκοστή). Ovaj hrišćanski praznik odgovara jevrejskom prazniku Pedesetnice, koji se svetkovao kao Praznik sedmica (nedelja) ili Praznik žetvi (2 Moj 34,32), isto u 50. dan posle Pashe. U hrišćanskoj Crkvi na Pedesetnicu svetkuje se spomen na Silazak Svetog Duha na Apostole.

U pedeseti dan po Vaskrsenju i deseti dan po Vaznesenju, izlila se obilata blagodat Svetog Duha na učenike Hristove, i napunila ih snagom da Hristov zakon na zemlji utvrde: "I kad se navrši pedeset dana bijahu svi apostoli jednodušno na okupu. I ujedanput nastade šum sa neba kao hujanje silnoga vjetra, i napuni sav dom gdje oni sjeđahu; I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao ognjeni, i siđe po jedan na svakoga od njih. I ispuniše se svi Duha Svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im Duh davaše da kazuju." (Dap 2,1-4) Tako se ispuni ono što je Isus Hristos svojim učenicima pred odlazak na Nebo obećao. Sila Svetoga duha odmah je počela da dejstvuje jer je Sv. Petar nakon toga vatrenom rečju pridobio tri hiljade ljudi za Hristovu nauku.

Opširnije...

DUG ZA HRAM ZNATNO SMANJEN

Na nedavno održanoj generalnoj skupštini parohije, Crkveni odbor je predočio završni finansijski izveštaj za 2014. godinu koji je skupština jednoglasno usvojila.

Istovremeno je prisutnim parohijanima predočen tempo otplate kupljenog hrama, koji je zahvaljujuči prilozima parohijana, redovnoj otplati i odluci Crkvenog odobra da iz sopstvenih sredstava za 2014. godinu izdvoji dodatnih 200.000 kruna za otplatu crkve, smanjen za 5 godina.

Istovremeno je vanrednom otplatom usteđeno oko 150.000 kr. kamate. Trenutna glavnica duga za otplatu crkve iznosi 886.000 kruna. 

Dodatne informacije