ОБАВЕШТЕЊЕ АМБАСАДЕ СРБИЈЕ О ПРОЦЕДУРИ ДОНИРАЊА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ У РОБИ

Поводом интересовања наших грађана у Данској о процедури донирања хуманитарне помоћи у роби (ћебад, лекови, пелене, конзервирана храна, медицинска помагала, храна за бебе, млеко у праху, средства за дезинфекцију и др.), обавештавамо да је увоз ослобођен плаћања царине и осталих дажбина, али се роба може увозити само уколико испуњава услове за стављање у промет, односно за употребу на домаћем тржишту.

Из наведених разлога, преносимо да је Управа царина Р. Србије наложила свим царинарницама у Р. Србији да се поступак са пошиљкама хуманитарне помоћи на граничним прелазима приликом уласка у царинско подручје Р. Србије и њихово пријављивање ради упућивања до одредишта, сматрају приоритетним, уз поштовање свих прописаних царинских поступака и процедура.

Уколико возач који уноси робу у царинско подручје нема царинског заступника, ангажовани царински службеник упозначе га са могућношћу усменог пријављивања, у ком случају је обавеза тог царинског службеника да он формира и обради транзитну декларацију у ИСЦС-у за ту пошиљку, уручи одговарајуће примерке визару и упути га да се са њима јави одредишном царинском органу. Такође, у циљу обезбеђења одговарајуће контроле, а уколико возач не обезбеди одговарајући инструмент обезбеђења царинског дуга који може настати у поступку транзита ове робе, ангажовани царински службеник обавезно ће уз примерке транзитне декларације и пратеће документације која остаје у граничној царинској испостави, приложити и копију путне исправе или одговарајући лични документ возача.

У вези поступка одобрења захтеваног царинског поступка са овим пошиљкама у одредишним царинским испоставама, наведени поступак ће такође имати приоритет. Уредбом о царински дозвољеном поступању са робом прописано је да декларант усмену декларацију за стављање робе у слободан промет, може, између осталог, да поднесе и за робу некомерцијалне природе мањег економског значаја, ако то одобри царински орган. Уредбом је прописано и да се, при поступку привременог увоза, усмено може декларисати и друга роба, ако царински орган то одобри.

За оне који су заинтересовани да донирају помоћ у материјалном виду, односно у роби, молимо да се обрате најближем клубу или удружењу наше дијаспоре на територији Данске, а прикупљање ће бити организовано сваког дана и у Амбасади Републике Србије у Копенхагену (Сваневаенгет 36, 2100 Копенхаген), уз обавезну претходну најаву телефоном Амбасади о допремању хуманитарне помоћи. Моле се грађани да половну робу достављају у чистом и исправном стању, уредно класирану и спаковану у кутијама, ради даљег и ефикаснијег допремања до одредишта. Потребно је, такође, уз достављену робу приложити списак ствари, име достављача и место доставе.

Амбасада ће свим превозницима хуманитарне помоћи издавати потврду о транспорту хуманитарне помоћи, ради презентовања надлежним органима на граници и уз претходну најаву доласка хуманитарног транспорта.
У циљу издавања потврде о транспорту хуманитарне помоћи, неопходно је доставити следеће податке:

- пошиљалац робе
- прималац робе
- врста робе
- количина робе
- вредност робе
- врста превоза
- подаци о превозном средству
- оријентационо време и место преласка границе.

Потпуне информације о процедури увоза и пријема хуманитарне помоћи можете добити и у контакту са Амбасадом Р. Србије у Копенхагену.

Пријатељи парохије

просвета-мали 

Парохијски гласник

Пријавите се на мејлинг листу

Православни календар

Скачать шаблоны јоомла 3.4.